Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder i vår Integritetspolicy

Gideå Fiber

Information från Gideå fiber

Vad har skett hittills ?


Vi hade vårt årsmöte den 24 juni. Vår förhoppning var då att bidragsfrågan skulle vara helt klar och att vi
fått det utlovade beskedet från länsstyrelsen. Så var inte fallet och det skulle dröja ända till 15 oktober innan beskedet kom. Detta sena besked i kombination med oklar­heter från myndigheterna (framförallt Jordbruksverket) om hur upphandlingen skulle ske ledde till förseningar i projektet. Från början var
tanken den att vi skulle komma i gång med markarbeten redan i år. Så blir det inte utan vi kommer att kunna påbörja detta först till kommande vår.

Arbetet har dock inte stått helt stilla utan viss projektering har fortsatt. Vidare har medlemsvärvningen
pågått. I nuläget finns önskemål om 240 anslutningar.

Underlag för upphandling av systemleverantör och markarbeten har nu äntligen kunnat läggas ut. Detta görs via kommunens upphandlingsrutiner. Anbud skall lämnas senast den 8:e december.

 

VAD KOMMER DET ATT KOSTA?

Den fråga som intresserar mest är naturligtvis vad det hela kommer att kosta. I samband med bidragsansökan uppskattades kostnaden till ca 30 000 kr per anslutning. Med bidraget skulle vi då hamna på 15 000 kr per anslutning.

I framtiden finns alternativen att driva nätet i egen regi eller att sälja det. Diskussioner om försäljning
har förts med Skanova. De är mycket intresserade av detta och tar i så fall hand om driften av nätet från dag 1 och är dessutom beredda att gå in med ca 9 000 kr per anslutning. Detta skulle innebära att vi kommer ner i en anslutningskostnad på ca 6 000 kr. I kalkylen finns dock en tämligen stor osäkerhetsfaktor beträffande kostnaden för grävning. En förändring av denna kostnad med 10 kr/m jämfört med kalkylen innebär en förändring av anslutningskostnaden på ca 2 500 kr per anslutning. Vi måste därför gardera oss för detta och styrelsen kommer, grundat på nuvarande information,
att föreslå en insats på 10 000 kr. Blir kostnaden lägre så kommer detta givetvis medlemmarna tillgodo genom lägre årsavgift eller återbäring.

Styrelsen ser många fördelar med en försäljning av nätet till Skanova och förordar detta. Frågan skall
givetvis avgöras på en extra stämma.

VAD HÄNDER NU?

För närvarande väntar vi på att anbudstiden skall gå ut. Därefter kommer styrelsen att utvärdera de olika anbuden. Vi kommer sedan att kalla er medlemmar till en extra stämma där vi fattar beslut om hur vi skall gå vidare.

Därefter vidtar detaljprojektering, tecknande av markavtal med berörda markägare och tecknande
av anslutningsavtal med medlemmarna.                                                                                                                 

AVGIFTER

Det finns fortfarande några som inte betalat in medlemsavgift och insats. Vi uppmanar nu dessa att omgående sätta in pengarna. Om avgiften inte betalas stryks dessa fastigheter från fortsatt projektering.

Årsavgiften är 100 kr och insatsen är 100 kr per fastighet som man önskar ansluta. Önskar man ansluta en fastighet skall alltså 200 kr inbetalas. Önskar man ansluta två fastigheter så skall man betala in 300 kr.

Sätt in pengarna på bankgiro 156 – 1083

Ange fastighetsbeteckning och namn.

För ytterligare information
kontakta ordförande Hans-Göran Sjölund (0663-403 06) eller kassör Bo Eriksson
(0663-211 06).

Ni som har e-postadress och inte meddelat denna gör det till:

halsinggrubban@telia.com

Nyheter

2020-05-14
Gideå Bygdegårdsförening tänkte försöka med årsmöte igen då, torsdagen den 28 ma...
2020-04-14
Vi står nu inför att göra en nylansering av vår hemsida, därför söker vi en elle...
2020-03-20
Metropolitan har beslutat att ställa in resten av säsong 19/20, vi betalar tillb...