Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder i vår Integritetspolicy

Välj förening i meny till vänster
De som följer nedan är info om Gideå Fiber Ek förening, aktuell info till vänster.Gideå Fiber ek. styrelse

En interimstyrelse med 7 pers. har bildats:
                              
                                     Ordf. Hans-Göran Sjölund                                  
0663-40306  hgs40306@telia.com 

sekr. Sören Karlström
0663-40222  soren.karlstrom@telia.com

Kassör Bo Eriksson
0663-21106  halsinggrubban@telia.com

Åke Holmlund
0663-21119  godsta.gard@telia.com

Sven-Erik Westerin
0663-40140   se_westerin@hotmail.com

Jennie Söderholm
0663-40267   sonnersta@hotmail.com

William Nilsson
070-3825704  william.nilsson@telia.com


Nu gäller det att alla fastighetsägare får info och så snart som möjligt blir medlemmar, medlemsinsatsen är 200 kr och det enda man riskerar i detta läge. När medlemsvärvningen (fastighetsägarna) är klar kan man göra ett underlag för bidragsansökning til Länsstyrelsen.
Det är jättebråttom den 6 mars skall länsstyrelsen ha ansökningshandlingarna! Därför måste vi nu alla hjälpas åt att få detta gjort under max 3 veckor.......sen hoppas vi att grävningen/plöjningen kommer igång till sommaren.

Redan nu är vi 216 medlemmar! Vi uppdaterar denna siffra dagligen.
fiberbroschyr_e-lots.pdf
Bredband till dig som bor på landet.pdf
http://tidningenland.se/2013/02/27/bredband-ar-den-nya-folkrorelsen/

Vi tipsar om hemsida  
www.bynet.se

Månd. 11/2 åker delar av styrelsen till Kerstins Udde för en gemensam träff med de 6 byanäts-föreningarna i BLT o Gideåområdet.

Onsd. 13/2 kl 18.30 kallar ordf. till en träff på Gideågården för att gå igenom hur vi fördelar medlemsvärvning i vårt blivande byanät.

Nu och fram till 21/2 skall förhoppningsvis alla fastighetsägare i området ha blivit kontaktade med erbjudande om att gå med i denna förening. Medlemsavgiften är 100 kr+ en insats på 100 kr, dessa pengar behövs för föreningsbildandet och initiala kostnader för föreningen. Den 6 mars skall föreningens bidragsansökan vara inne hos länsstyrelsen, vilket då har föregåtts av en projektering och kostnadsberäkning med grundval av antalet föreningar. Ju fler medlemmar desto större bidrag kan vi enkelt uttrycka det!
Så se helst till att ha 200 kr hemma och invänta ett besök av någon ur interimstyrelsen eller ditt närområde som engagerat sig i denna för framtidens kommunikation så viktiga fråga. 

Torsdag 21/2 åker delar av styrelsen på ett "paraplyföreningsmöte" för bynät föreningarna i Movattnet.

Måndagen den 4 mars lämnade vi bidragansökan till Klas Strandberg. Det kan ta 2 till 3 månader innan vi får besked. Samtliga föreningar har sökt bidrag med 50%.

Lördagen 9 mars infobrev mailas ut till medlemmar, ansökan är inlämnad till länsstyrelsen.
INFORMATION FRÅN GIDEÅ FIBER.pdf

April
Länsstyrelsen har gett besked om att vår förening gått vidare som en av 8 föreningar/projekt som gått vidare i handläggningen. Totalt var det 23 föreningar/projeketansökningar som tävlar om de 23 miljoner länsstyrelsen har att fördela denna gång.
Bygderadet i Örnsköldsvik har skrivit till länsstyrelsen ang. deras konstiga bidragsfördelning.
Bredbandsmedel i Västernorrlands län.pdf
Mindre bidrag.pdf
Länsstyrelsen "hittade" pengar så att även Gideälvens ekonomiska förening kommer med i denna bidragsomgång, drygt 18 miljoner till 5 av de 7 föreningar som sökte i vår kommun.

Måndagen 6 maj möte med representanter från alla 7 föreningarna på Gideågården, Bynet är med och visar på hur det projekteringsarbete som vi skall göra går till. Informerades och diskuterades också det nya förslaget till upplägg med att dels använda sig av en del av Skanova(telia) fiber vilket i en första kalkyl skulle göra en besparing på drygt 5 milj. för hela området(7 byanät). Dessutom erbjuder de sig att köpa näten, när de är klar, för 8400kr /anslutning vilket med dagens medlemsantal ca 1350 gör ca 11,3 miljoner. Genom detta upplägg kan även de 2 föreningar som blev utan bidrag kanske komma med och kostnad skulle ändå bli ngt billigare än vad som tidigare projektering visat. En bra och nogrann projektering är dock det som bäst kan visa på vad slutkostnad per fastighet blir och naturligtvis också antalet fastigheter som ev. kommer till, målet är att öka det totala medlemsantalet i området för de 7 föreningarna till 1500 fastigheter.

Måndagen den 13 maj nytt möte med alla 7 föreningar i Movattnet, Skanova och kommunens förslag/strategi skall nu diskuteras och förhoppningsvis kan man enas om ett beslut hur man går vidare.

Måndagen den 24 juni kl 19.00 blir det årsmöte på Gideågården. Med projektinformation och förslag på hur stor den egna insatsen kommer att bli.

Tisdagen 17 september 
Möte på Gideågågrden med alla 7 föreningar , Ö-vik energi och kommunalråden Glenn Nordlund och Dan Olsson.
Glenn Nordlund får i uppdrag att ordna möte med länsstyrelsen för att få förlängd slutförande av projekten, detta eftersom myndigheternas långa beslutshantering gjort att knappast kommer hinna påbörja grävning i år. I praktiken innebär det att föreningarna har bara 1 år på sig att gräva och bygga det 52 mil långa nätet!
Upphandlingen bör påbörjas nästa vecka.
Scannova bud på att hyrköpa byanäten gör att egna insatsen i nuläget beräknas minska med 9200 kr, diskuteras att det ändå är värt mera att behålla nätet öppet. Ex. på detta föredrogs. Ö-vik energis möjlighet att hyrköpa nätet skall undersökas, kan kommunen genom sitt ägardirektiv medverka till det? 
Stora kostnadsskillnader för bynätsföreningarna Tresjö fiber har dubbelt så hög kostnad möt Björna fiber pga de långa avstånden mellan Byviken och Remmarn. Kan kommunen medverka till att utjömna de stora skillnaderna?
Kommunal borgen för banklån skulle minska lånekostnad per förening med drygt 100tkr!
Nytt möte samrådsmöte vecka 39.

AVGIFTER
Föreningen har nu öppnat ett bankgiro så att Ni som inte haft möjlighet att betala avgiften nu kan 
göra detta. Avgiften är 200 kr, varav 100 kr är insats och resterande 100 kr årsavgift. 
Sätt in avgiften bankgiro 156 – 1083. 
Ange fastighetsbeteckning och namn.